Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Vlasatice

 

INTERNET JE DOBRÝ SLUHA, ALE ŠPATNÝ PÁN

 

Pravidla bezpečného INTERNETU (nejen) pro děti:

 

Internet je skvělé místo pro poznávání všeho možného, chatování s lidmi z celého světa, nalézání nových přátel a skvělé zábavy.

Přesto buďte opatrní, můžete dost riskovat, pokud nedodržíte některá prostá pravidla:

 • Neuváděj nikde své osobní údaje (jméno, adresu). Je to jako dávat někomu klíče od bytu!
 • Osobní heslo chrání tvé soukromí, drž ho proto v tajnosti a nikomu ho nesděluj, dokonce ani svému nejlepšímu příteli nebo někomu, kdo se tváří úředně.
 • Nacházet kamarády on-line je bezva, ale řekni raději rodičům, s kým ses skamarádil a kdo jsou tví noví přátelé.
 • Pokud se chceš setkat s někým, koho jsi poznal na internetu, požádej rodiče o svolení a nechoď na schůzku bez doprovodu dospělého.
 • Je spousta prima věcí na netu, ale je tam také mnoho špatného!
 • Proto vždy řekni rodičům nebo učiteli, pokud uvidíš něco, po čem se cítíš trapně.
 • Chatování může být zábavné, ale nemusíš v diskusní místnosti zůstávat, pokud se cítíš trapně nebo ohroženě.
 • Pamatuj, ty tomu velíš!

 

Listina dětských práv na INTERNETU:

 

 • Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci pro děti.
 • Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
 • Mám právo, aby mě nikdo neobtěžoval a netrápil.
 • Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
 • Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
 • Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
 • Mám právo nahlásit každého, kdo se podle mého názoru chová divně nebo dává divné otázky.
 • Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
 • Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
 • Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být v bezpečí!

 Zpracováno podle ICRA, sdružení pro hodnocení obsahu internetu (www.icra.org).

O bezpečnějším internetu se můžete dozvědět více na adrese 

www.saferinternet.cz

www.bezpecne-online.cz

 

Provozní řád užívání inter­netu                       

             

 

1.  Internet v knihovně může využívat každý    

     návštěvník kni­hovny, ale mu­sí ovládat základy práce s 

     počítačem a internetem. Přístup k internetu je zdarma.  

 

2.  Uživatel může být připojen k internetu až 60 minut. 

 

3.  Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle  

     potřeby a  možností knihovny. Návštěvníci dbají pokynů 

     knihovnice.

 

4.  Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory

     ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit 

     nastavení PC.  

 

5.  Informace a soubory získané při práci z internetu si mohou 

     uživatelé nahrát na vlastní nepoškozené vyměnitelné disky.

 

6.  Není dovoleno navštěvovat int. stránky jejichž obsah není 

     vhodný k proh­lížení ve veřejných prostorách.

 

7.  Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě je 

     vědomě užívat.

 

8.  Získané informace a data slouží k osobní potřebě a studijním

     účelům uživatele.Případné zneužití dat a informací může 

     být trestné dle zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.

 

9.  Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným  

     informacím jiných uživatelů.

 

10. Služeb internetu může využít i uživatel bez čtenářského 

     průkazu.

 

11. Provozovatel Mís­tní knihovny Vlasatice nenese odpovědnost 

     za obsah stažených in­formací z internetu ani případné škody,

     které by mohly vzniknout jejich dalšímnpoužívá­ním.

 

12. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od 

      počítače vykázán.